<< zpět <<

Něco málo

  z historie

           turistiky v Úpici

        První zmínka o organizované turistice v Úpici je z roku 1918. Největší rozmach turistiky nastal v roce 1958, kdy parta nadšenců turistiky uspořádala ve dnech 24. až 30. listopadu výstavu "O turistice". Zde byla veřejnosti představena činnost turistů a možnosti turistického vyžití. Mezi zakladatele novodobé historie turistiky v Úpici patřili manželé Kachlíkovi, Stanislava a Květoslava Vikovi, Josef Kábrt, Miloslav Hlaváč, Jiří Pauer, Jiří Ročňák, Anna Hladíková, Josef Lanta, Luboš Bárta a Milan Král.

       Jednou z důležitých oblastí práce turistického oddílu se stalo vytipování a vyznačení turistických cest v okolí Úpice. Postupně se síť značených cest rozrůstala až do dnešní podoby. Značením a údržbou značených cest se vždy zabývala skupina zkušených značkařů.

       Dalším důležitým obdobím úpické turistiky bylo získání k užívání boudy v osadě Paseka, kterou si pojmenovali na Jestřebí boudu. Pod tímto názvem ji známe doposud. Při převzetí boudy, která byla v havarijním stavu a uvažovalo se o její zbourání, čekala turisty hodně práce. Za spolu- práce s havlovickými a markoušovickými turisty se podařilo boudu zachránit a postupně upravit pro potřeby turistiky.

       Turistický oddíl působil v Jiskře Úpice, později přejme- nované na Spartu. Bylo pořádáno mnoho akcí pro turisti- ckou veřejnost, a to dálkových pochodů (Přechody Krkonoš, DP Podkrkonoším, Úpická 50 a další), výletů, zimních akcí na Jestřebích horách a akcí pro děti.

       Po obnovení Klubu českých turistů po roce 1990 byl také u nás založen odbor KČT při TJ Sparta Úpice. Zaměřili jsme se především na rodinnou turistiku a z plnou vervou jsme se vrhli do úprav Jestřebí boudy. Velkým nadšením našich členů a za pomoci TJ Sparta při získávání peněz se nám podařilo provést úpravy ubytovacích prostor, rekonstrukce topení a v poslední době i vnější úpravy boudy. Nová fasáda a ostatní venkovní úpravy umocnili její horský ráz a zcela změnili její letitý vzhled. Již několik let zajišťujeme provoz bufetu o víkendech a svátcích po celý rok k spokojenosti turistické veřejnosti. Veškerý zisk z této činnosti pak vracíme do obnovy a úprav Jestřebí boudy.

       Jednou z velmi důležitou činností je pak údržba a zna- čení turistických cest a to nejen v regionu, ale i v části Krkonoš. Naší novou aktivitou je pak spolupráce při přípravě a realizaci nových cyklotras v regiónu Jestřebí hory, které cykloturisty provedou po zajímavých místech oblasti a zá- roveň spojí stávající a připravované cyklotrasy v soused- ních regiónech s návazností na celostátní síť.